Tag Archives: cách loại bỏ côn trùng

Cách loại bỏ gián trong khu bếp

Gián là một loài côn trùng sinh nở rất nhanh, có sức sống tốt, chỉ cần một con gián là có thể tạo ra một ổ gián. Gián sinh nở trong môi trường có nước, chúng có thể sống một tháng không cần ăn nhưng không thể sống một tuần mà thiếu nước. Khi mất […]