Bếp á đôi 2 quạt thổi 2 bầu nước

  • Model: BXD2QT2BN
  • Vật liệu: SUS201
  • Kích thước: 2000x1000x1149mm
  • Số bộ đốt: 02
  • Có 02 vòi cung cấp nước
  • 04 chân bằng ống D50 có tăng chỉnh độ cao
  • Bảo hành: 12 tháng